©: Copyright - Ingen tekster eller billeder på denne hjemmeside, må kopieres uden skriftlig tilladelse!
Denne hjemmeside omhandler Ernst Petersens arbejder som arkitekt og designer, i perioden 1900 til hans død i 1953
KOLDING telf.1331
Ahlgade - Facader langs sydsiden
De 2 originale kolorerede facadetegninger, som er sat i glas og ramme, hang i mange år i byrådssalen. De er nu flyttet til Holbæk Bibliotek.
Ahlgade - Terræn langs sydsiden
Ahlgade - Plantegning med markering af registrerede bygninger.
Ahlgade - Terræn langs nordsiden
Ahlgade - Facader langs nordsiden
Byfornyelsesprojekt Ahlgade i Holbæk
I studietiden udskrev Holbæk Byråd en konkurrance angående byfornyelse af Ahlgade i Holbæk. Ernst Petersen var på daværende tidspunkt studerende på Kunstakademiet, og han deltog i opmålinger og registrering af de daværende tilstande omkring Ahlgade.....
Back
Next