©: Copyright - Ingen tekster eller billeder på denne hjemmeside, må kopieres uden skriftlig tilladelse!
Denne hjemmeside omhandler Ernst Petersens arbejder som arkitekt og designer, i perioden 1900 til hans død i 1953
KOLDING telf.1331
Datering:           1905-1953
Beskrivelse:       Arkitekt, Ernst Petersen, Kolding

Indhold:
1914-1953 TEGNINGER I RULLER, arkiveret efter BYGNINGSTYPER:

1914-1918 FØR KOLDING: Arbejder i studietid, Phønix administrationsbygning, m.m.

1918-1921 OFFENTLIGE BYGNINGER: Kolding Domhus.
1922-1924 Kolding Rådhus. Danmarks Nationalbank filial.
1921-1939 Kristkirken. Sct. Nicolai Kirke. Brejning 1921-22. Kolding Sygehus funktionærboliger og ligkapel. Sct. Hedvigs Klinik.
1929-1935 Sct. Hedvig søstrenes børnehjem og kapel i Dalum, Odense. Riis Toft Skole.
1926-1943 Kolding Købmandsskole / Handelshøjskole. Kolding Højere Almenskole.
1919-1939 Kolding Centralbibliotek 1939. Kolding Vandrerhjem 1938. Elværk Sct. Jørgens Gade kulskure. Kolding Sydbaner remise. FORENINGSBYGNINGER: Dansk Kvindesamfund, Slotsgade, 1921. Odd-Fellow Logen, Hyrdestræde, 1934. KFUK Rendebanen før ombygning, 1920.

1929 FORRETNINGS- OG ERHVERVSBYGNINGER: Håndværker- og Industriforeningen, Jernbanegade 13. Brandorffs ejendom, opmåling, Jernbanegade. Kolding Folkeblad, ombygning, Jernbanegade 35. Axel Hansen, Magasin, special, Jernbanegade 4, 1929.
1922-1925 Kolding Spare- og Laanekasse, Jernbanegade. Vestergade 4, opmåling. Korsgården, Østergade 26.

1919-1939 ETAGEBOLIGER: Stejlbjerg 25-35, 1920. Kommunale boliger Udsigten, 1919. Aldersrenteboliger Ottosgade. Domhusparken, 1939. For Kolding Arbejder Boligforening.
1919-1922 Kommunale boliger Udsigten ved vandtårnet

1922-1929 VILLAER: Arkitektens eget hus, Dyrehavevej 105, 1920. Skovhøj, J. Knudsen, 1919, forslag I. Hyrdestræde 9, forslag før 1922. Kikkenborgvej 20, Krüger, forslag 1922. "Billige Boliger" konkurrence Købestævne 1922. Sønder Kongevej 16, Bjerre, 1925. Holbergsvej 29, Hans Nielsen, 1929. Strandvejen 14, Kjølbye, forarbejder 1929.
1920-1946 Dyrehavevej 101, Jensen 1930. Strandhuse tilbygning H.M. Wiuff. Dobbelthus på Stejlbjergvej. Strandvejen 94-96, 1929. Sommerhus, Politiken konkurrence 1916. Søgade 34, skibsmægler Hansen. Mosevej 24, 1951. Ortmann, sommerhus. VAB Dyrehavevej-Glentevej. Solborg Therkildsen, Koldingbjerg 44. MINDESMÆRKER: Marselisborg Mindepark, konkurrence, 1926. Skamlingsbanken, konkurrence, 1946. Krigens ofre, Fredericiagade, 1946. Æresportal 23. juni 1920 (kultegning) i anlednig af kongens besøg i Koding

1924-1947 BYPLANLÆGNING: Brændkjærmark udstykningsplan 1924. Kloakplan Kolding Landsogn 1925. Udstykning Dyrehavegårds Jorder, skitser 1927. Slotssøvejen langs Kærlighedsstien 1947. Bredgades videreførelse til Slotssøen set fra syd 1947. Perspektivtegninger. UKENDT VILLA

1924 m.fl. DESIGN & SKILTNING: Kolding bysegl 1924, teknisk forvaltning rentegning til brønddæksel. Film til udstillingsplakat Sten Krarup 1978. Urskive 1:1 til rådhustårnet. Forslag til en plakatsøjle. Spare- og Laanekassen Jernbanegade, udhængsskilte 1:1. UDEN FOR KOLDING 1918-1953: Skærbæk.

1914-1918 ARKIVALIER fra tiden FØR ankomst til KOLDING:
1915 Urmager Jakobsens hus på Fuglebakken.
1914 Badepensionat i Raageleje for Tegnehjælpen.
1918 Forslag til et badehotel 1918.
1915 Tandlæge Skaarups hus på Fuglebakken.
1916 Fuldmægtig P.O. Røginds sommerhus i Holte.
1916 A/S Aglejas Tandplejeforsikring Linnésgade.
1917 Blikkenslager J. Graucob sommerbolig Rungsted.
1917 Christiansdals Sanatorium Odense.
1918 Samvirke København.

1918-1955 KOLDING. OFFENTLIGE BYGNINGER:
1918-1943 Kolding Domhus.
1922-1946 Kolding Rådhus.
1921 Missionshuset Bethel.
1929 Nørre Bjert Præstegård varmeanlæg.
1930 Sct. Michaels Kirke Kolding.
1930-1931 Søndervang Kirke (Immanuelskirken).
1930-1931 Søndervang Kirke.
1931 Ligkapel ved Sct. Nicolaj Kirke.
1937 Sønder Bjert Kirke stolestader.
1940-1948 Mur om Kolding Kirkegård, tegninger.
1940-1948 Mur om Kolding Kirkegård, tegninger og korrespondance.
u.å. Eltang Kirke.
u.å. Forslag til en metodistkirke i Elmegade, Kolding.
1939 Kolding Bibliotek, Jernbanegade.
1939 Kolding Bibliotek, Jernbanegade.
1920 Kolding Bibliotek, Rendebanen.
1935 Forslag til bibliotek i Nyborg.
1931 Arkitektkonkurrence om ny kommuneskole i Kolding.
1922 Forslag til en skole.
1931 Udvidelse og tilbygninger til bestående skoler: Sdr. Vang, Pigeskolen, Drengeskolen.
u.å. 1) Skolebespisningslokale. 2) Skærbæk Kommuneskole.
1926 Handelsskole.
1937 Skolen i Ringkøbing.
1929, 1940 Kolding Tekniske Skole.
u.å. Kolding Kommunale Drengeskole.
u.å. Sct. Mikaels Skole. Indretning af WC.
1944-1947 Skanderup Friskole.
1926 Kolding Købmandsskole / Sydjyllands Handelshøjskole.
1926 Kolding Købmandsskole / Sydjyllands Handelshøjskole.
1926-1927 Kolding Købmandsskole / Sydjyllands Handelshøjskole.
1927-1928 Kolding Købmandsskole / Sydjyllands Handelshøjskole.
1927-1928 Kolding Købmandsskole / Sydjyllands Handelshøjskole. Præsentation 27 sider.
1927-1928 Kolding Købmandsskole.
1929-1943 Kolding Højere Almenskole.
1937-1943 Kolding Højere Almenskole.
1943-1945 Kolding Højere Almenskole.
1948-1950 De Gamles Hjem og sognerådslokaler i Taulov, matr. 6c Nebel By.
1939-1955 Taulov-Skærbæk skolerne.
u.å. Sct. Hedvig Søstrenes Børnehjem, Katrinegade, Kolding.
1949-1953 Sct. Hedvig klinikken.
1930 Sct. Hedvig Hospital, regnskab og inventar.
1930 Sct. Hedvig søstrenes hospital.
1929-1940 Kolding Sygehus.
1929-1940 Kolding Sygehus.
1949-1950 De Gamles Hjem, Låsbyhøj, matr. 60p Kolding Markjorder.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1949-1950 De Gamles Hjem, Kolding.
1932-1939 Vandrerhjem i Kolding.
1938 Vandrerhjem i Kolding.
1951 Vandrerhjem i Kolding.
1920 Gennemfart, Genforeningen i Kolding 23-6-1920
1945-1946 Obelisk. Minde for Besættelsestidens ofre.
1926 Mindesmærke for justitsråd Møller, Landerupgård.
1919-1944 Sydøstjyske Elektricitetsværker, Rendebanen 4, Kolding.
1919-1944 Kolding Elektricitetsværk.
1923 Sydøstjyske Elektricitetsværker, Kolding.
u.å. Kloakpumpestation ved Søndergade, Kolding.
u.å. Kolding Gasværk.
1946-1948 Kolding Vandværk, Mosevej.
1947 Kolding Vandværk. Beskrivelse og betingelser.
1927-1928 Transformatortårn Vandværksvej m.m.
1920-1923 Transformatorstation Stejlbjergvej Gøhlmannsvej
u.å. Transformatorstationer: Drosselbo, Havnemolen, De Gamles Hjem, Alfavej, Seestvej, Kolding opland. Ca 1920.
1919 Kolding Elværk.
1919 Kolding Elværk.
1919 Kolding Elværk.
1940-1943 Transformatorhuse.
1943-1944 Transformatorhus Kolding havn.
1948 Transformatorstation Alpedalen.
1949-1950 Transformatorhus Slotsstræde.
1931-1933 Kolding Elværk.
1931 Breve om murstens kvalitet.
1949-1952 Kraftcentralen i Skærbæk, opgørelser.
1949-1952 Kraftcentralen i Skærbæk, administrationsbygning.
1949-1952 Kraftcentralen i Skærbæk, funktionærbolig.
1949-1952 Kraftcentralen i Skærbæk, portnerbolig.
1949-1952 Kraftcentralen i Skærbæk, garage.
1945-1952 Kraftcentralen i Skærbæk.
1945-1952 Kraftcentralen i Skærbæk.
1934 Forsamlingsbygning v/ Torvegade og Vestergade.
1932-1934 Salsbygning v/ Fredericiagade og Jernbanegade.
1934 Sydjysk Forsamlingshus, Arbejdernes Fællesorganisations forsamlingssal, Haderslevgade 25.
u.å. Forslag til teater ved Slotssøen.
1950 Arbejdernes Forsamlingsbygning ved Torvegade og Bredgade.
1934 Teatersal - forsamlingssal på Industriforeningens grund.
u.å. Salsbygning på matr. nr. 515a Kolding Bygrunde.
1926 Biograf i Borchs gård, m.m.
1944 Trocadero salsbygning i Jernbanegade med danseetablisement, restaurant, hotel, forsamlings- og selskabslokaler.
u.å. Teater på hjørnet af Fredericiagade og Jernbanegade.
u.å. Billedteater mellem Torvegade og Helligkorsgade.
u.å. Bebyggelse på hjørnet af Torvegade og Vestergade.
1946 Ombygning biografen Helligkorsgade 14.
u.å. Udstillingen "Jylland i København".
1933-1944 Astoria i Låsbygade, ombygning af forsamlingsbygning til biografteater.
1944 Teatersal i Industriforeningens ejendom.

1921-1947 FORENINGS-BYGNINGER:
1921-1946 Dansk Kvindesamfund, Slotsgade.
1931-1947 Odd Fellowlogen i Kolding.
1934 Ridehus i Kolding

1919-1952 FORRETNINGS- og ERHVERVS-BYGNINGER:
1919 De Danske Mejeriers Maskinfabrik i Seest.
1922 Sparekassen (gamle bygning), opmåling.
1922-1935 Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn, v/ Slotsgade og Jernbanegade.
1919 Købmand Hans Haves ejendom v/ Søndergade og Gl. Dalbyvej.
1922 Driftsbestyrer Th.E. Eriksens bolig på matr. 1fg (1og), Kolding Slotssogn.
1920-1928 Kolding Laane- og Diskontokasse, Jernbanegade.
u.å. Smedemester Fink-Jensen, skitse over grund og hus.
1921-1922 Bazarbygning ved Jernbanegade Øster Klostergade.
1921 Skibshandler H. Fiskers ejendom ved Kolding havn.
1921 Malermester Brandts værkstedsbygning, Lindegade 18 (efter 1937 nok Zahnsgade), matr. 635a, Kolding Bygrunde.
1920 Østed Mejeri, ostelager.
1920 Illums forretningsbygning, Østergade 4. Og en butik på hjørnet af Østergade og Jernbanegade, matr. 366b og 365a, Kolding Bygrunde.
1921-1930 Købmand Axel Hansens ejendom med butik "Special" i Jernbanegade 4, matr. 365b og 366a, Kolding Bygrunde, ombygning.
u.å. Købmand Axel Hansens ejendom, Østergade 12, matr. 300, Kolding Bygrunde.
1929 Tømrermester Mazanti Petersens ejendom på hjørnet af Haderslevgade og Agtrupvej, matr. 496a og 497b, Kolding Bygrunde.
1923 Retiradebygning til smedemester Hansen, Rendebanen, matr. 321, Kolding Bygrunde,
1929-1937 Ølhandler Weiles hus på matr. 12ad, Kolding Markjorders 1. afdeling.
1929 Skitse over skel mellem matr. 365a og 365b, Kolding Bygrunde.
1922-1935 Spare- og Laanekassen for Kolding og Omegn på hjørnet af Jernbanegade og Slotsgade.
1930-1931 Carlsberghus. Ølhandler Andreas Petersens ejendom på hjørnet af Domhusgade og Nybrogade.
1930-1931 Carlsberghus. Ølhandler Andreas Petersens ejendom på hjørnet af Domhusgade og Nybrogade.
1928-1940 Konrad Jørgensens Bogtrykkeri v/ L. Fuglsang, Slotsgade 6-8, ombygning og udvidelse.
1919-1930 Vognmand Herluf Thomsens ejendom på hjørnet af Volkertsgade og Nybrogade.
1929 Glarmester Hans Nielsen, Helligkorsgade 8, ombygning.
1928 Snedkermester Gårdhøjes ejendom, Haderslevgade 8, ombygning.
1928-1945 Brdr. Schwensen og kaffehandler Møller Andersen, Jernbanegade 2.
1928 Margarinefabrikken Koldinghus, v/ Grønningen og Graacksvej, kloaksag.
1928 Direktør Kroghs ejendom, Grønningen 7, klagesag grundet nedramning af pæle.
1928 Pontoppidan Damekonfektion, Kirketorvet.
1928 Konsul Jacobsens ejendom, Låsbygade 71, ombygning.
u.å. Apoteker Nielsen, udhængsskilt.
1927-1929 Søren Tranbergs landbrugsmaskinefabrik, Fredericiavej, Bramdrup ("Tranberg"), udvidelse.
1928 Kvist-Madsen og Gaardhøjes snedkerværksted, Østerbrogade, matr. 919, Kolding Bygrunde.
1926 Tømrerne H. Fuglsang og Ejnar Christensen, matr. 19g og 19e, Kolding Bygrunde, dobbelthus.
1929 Kolding Folkeblad, Jernbanegade 35, ombygning.
1929 Kolding Folkeblad, Jernbanegade 35, ombygning.
1930 Kolding Socialdemokrat, Søndergade 3.
1931-1934 Basarbygning, ved Torvegades gennembrydning, matr. 250-253, Kolding Bygrunde.
1931 Trieurhus (triør) med siloer til Beredts grusgrav, Seest.
1930-1932 Kolding Handelsmejeri (Bymejeri), Låsbygade 35, ombygning.
1934-1939 Apoteker A. Liebst, Svaneapoteket ved Låsbygade og Hyrdestræde contra ejendommen I/S Ved Slottet.
1916-1932 Konrad Jørgensens Bogtrykkeri ved L Fuglsang, Slotsgade 6-8, ombygning.
1933 Frk. Kroghs ejendom i Sydbanegade.
1932 Haderslevgade 25, Kolding.
1933 Installatør H. Overbecks ejendom, Mazantigade 6, Kolding.
1931 Kolding Benzinstation, Banegårdspladsen.
1931 Cigarhandler Thuesens ejendom, Østergade, matr. 297, Kolding Bygrunde.
1931 Kolding Kommunes ejendom, Vestergade 4, matr. 250af, Kolding Bygrunde.
1939 Kolding Andels-Svineslagteris ejendom, Torvegade 4, matr. 294a + 295b, Kolding Bygrunde.
1935-1937 Installatør Hoppes ejendom, Klostergade 17, på hjørnet til Ny Østergade, matr. 394, Kolding Bygrunde.
1933 Kolding Socialdemokrat, Søndergade 3.
1934-1937 Butik i Låsbygade 40, matr. 73, Kolding Bygrunde, ombygning.
1933 Fabrikant W. Ehrenskjolds ejendom, Dyrehavegårdsvej 36.
1932-1934 Gartner Levison, matr. 174, Kolding Markjorders 4. afdeling, Fredericiavej (nuværende Fynsvej, vest for Levisonsvej).
1934 Fabrikant Heinrich Hansen, Dyrehavegårdsvej 12, matr. 141, Kolding Markjorders 4. afdeling.
1935 Malermester Lindberg, ejendom på hjørnet af Marielundsvej og Castenskjoldsvej, matr. 216 Kolding Slotssogn.
1935 Fru Marie Taastrup Petersens ejendom, Axeltorv 1, matr. 239 Kolding Bygrunde.
1935 Dansk Kafferisteri, Munkegade 1b, matr. 398d Kolding Bygrunde.
1935-1936 Gartner Carl Petersen, Dyrehavevej 107.
1935 Kolding Løveapotek, matr. 367a Kolding Bygrunde ved Axeltorv .
1935 Kolding Elektricitetsværk, transformatorhus ved De Gamles Hjem.
1944-1946 Brødrene Schmidts bageri, flytning til ny ejendom, Låsbygade 4, matr. 87, Kolding Bygrunde.
1927 Fredericiavej 7.
u.å. Glarmester Hans Nielsens ejendom i Helligkorsgade, matr. 347a, Kolding Bygrunde.
1947 Smedemester Jensen, Klostergade, om køb af grund.
1947 Brødrene Schwensens ejendom, Jernbanegade 2, matr. 336b m.fl., Kolding Bygrunde.
1947 Farvehandler Becks ejendom, Munkegade 8, matr. 434, Kolding Bygrunde.
1940 Farver Mosbechs ejendom, Søndergade 10.
1940 Restaurant Astoria, Låsbygade.
1940 Genopførele af butik og udstillingsbygning. A/S Slotsmøllens Fabrikker. Banegårdspladsen, matr. 1d, Kolding Slotssogn.
1944-1945 I.P. Jensen Jern- og Staalforretning, kontorbygning, Søndergade 9, matr. 340, Kolding Bygrunde.
1948 I.P. Jensen Jern- og Staalforretning, Søndergade 9, ombygning af butik.
1948-1950 I.P. Jensen Jern- og Staalforretning, Søndergade 9, istandsættelse efter Schalburtage, nyt facadeskilt: Isenkram og værktøj.
1947 Sadelmagerværksted til møbelhandler Harden, Helligkorsgade.
1952 Købmand Christian Petersens ejendom, Frydsvej, matr. 198 parcel 2, Kolding markjorders 2. afd.
1952 Købmand Christian Petersens ejendom, Østergade 26.
1950-1951 Kolding Kulkompagni, Jernbanegade, folkebygning på Kolding Sydhavn.
1950 Bagermester C. Møller, Ottosgade v/ Haderslevvej, parcel 2 af matr. 7a og 60g, Kolding marjkjorders 1. afd.
1950 Købmand P. Rugaards ejendom, Seestvej 6, matr. 8cm i Seest Sogn.
1936-1945 Købmand N.P. Lindtner, matr. 354a og 385a Kolding Bygrunde på hjørnet af Østergade og Helligkorsgade, samt matr. 365f på hjørnet af Slotsgade og Jernbanegade.
1951 Gartner Levison, arealer ved Fredericiavej.
1950-1952 Farvehandler L. Beck, Mungegade 8.
1950-1951 Købmand Axel Hansen, Østergade 12, matr. 300, Kolding Bygrunde.
1950 Dansk-Svensk Stål, Torvet 1.
1946 Glarmester Christian Wilger, Vestergade 2, matr. 249a, Kolding Bygrunde.
1930-1945 Købmand Johannes Torntofts ejendom, Jernbanegade 12.
1938 Købmand Thøgersens ejendom, London Magasin, Jernbanegade 20.
1937-1939 Firmaet Th. Petersens lagerbygninger, Vestergade 22.
u.å. Boghandler Hansens ejendom, Helligkorsgade 16.
1920 C. Nielsens ejendom, Jernbanegade 19.
u.å. Fhv. kæmner I.O. Brandorffs ejendom i Jernbanegade.
u.å. Fiskeeksportør P. Christensen bebyggelse på Kolding Havn, matr. 444.
u.å. Grosserer Oskar Christensens ejendom, Strandvejen.
u.å. Fabrikant H. Volkerts villa Bakkehuset.
u.å. Slagtermester Svend Rabens ejendom, Hospitalsgade daværende nr. 10, på hjørnet af Søgades sydside.
u.å. Fabrikant Christian Kjær Jensens ejendom, Vestergade 12, matr. 254 Kolding Bygrunde.
u.å. P.M.A. Schmidts ejendom, Tøndervej 60, matr. 756a Kolding Bygrunde, indretning af to lejligheder i tagetagen.
u.å. Automobilmekaniker Vagn Jacobsens ejendom, Vejlevej 114-128, matr. 108f Kolding Markjorders 2. afdeling.
u.å. Murermester Johannes Bechs ejendom i Seest.
u.å. Midlertidig bebyggelse på hjørnet af Jernbanegade og Østerklostergade (siden 1921 Munkegade), matr. 423 og 424 Kolding Bygrunde.
u.å. Cyklestativ.
u.å. Vognmand P.C. Terling, Matr. 742b Kolding Markjorders 3. afdeling, Solvang 12.
u.å. Th. Petersen, Vestergade 22, tagværk til overdækket gård.
u.å. Konditor P.W. Klaaborgs ejendom, Vesterbrogade 4.
u.å. Ejendommen matr. 250 Kolding Bygrunde, Vestergade (og Torvegades forlængelse mod vest).
u.å. Planteskoleejer Pallesens ejendom, matr. 6a, Kolding Markjorders 2. afdeling, ved Galgebjergvej og Vejlevej.
1927 Kolding Rutebilstation.
u.å. Ejendom på matr. 493a-545a Kolding Bygrunde, mellem Haderslevgade og Møllegade.
u.å. Låsbygade 35, matr. 115a, Kolding Bygrunde.
u.å. Tandlæge Orla Jørgensens lejlighed ombygget, Læssøegade 4 (opført 1012 jf. BBR).
u.å. Lektor Hisfeldts villa.
1946 Boysens Hotel, Vamdrup, Carlo Friis.
u.å. Bolig og værkstedsbygning, Søndergade 3, matr. 343e Kolding Bygrunde.
u.å. Rutebilstation ved Fredericiavej.
u.å. Hallerne på Kolding Havn, overbygning.
u.å. Butiksbygning, stuetage og kælder.

1919-1954 ETAGEBOLIGER.
1919 Tre dobbelthuse med butikker for Kolding Kommune, Stejlbjergvej 25-35, matr. 57cg, 57ch, 57ci, 57ck, 57cl og 57cm, Kolding Markjorders 1. afdeling.
1919 Tre dobbelthuse med butikker for Kolding Kommune, Stejlbjergvej 25-35, matr. 57cg, 57ch, 57ci, 57ck, 57cl og 57cm, Kolding Markjorders 1. afdeling.
1920 Kolding Kommunes bebyggelse ved vandtårnet, Gøhlmannsvej, Udsigten, Ryttermarksvej, Solvej og Overmarksvej på matr. 51a af Kolding Markjorders 1. afdeling og 162a af Kolding Markjorders 2. afdeling.
1919-1922 Gøhlmannsvej, husene A, B, C, D i bebyggelsen ved vandtårnet.
1948 Udsigten 10, matr. 162aa Kolding Markjorders 2. afdeling, indretning i kælder af butikker til mælk og urtekram.
1938 Butikker i kommunens huse, Stejlbjergvej 25-35, matr. 57cg, m.fl.
1949 Kolding Kommunes fem butikshuse på Stejlbjergvej 27-35, matr. 57ch, 57ci, 57ck, 57cl og 57cm, Kolding Markjorders 1. afdeling.
1938 Aldersrenteboliger på hjørnet af Nordre Ringvej og Vejlevej, matr. 4c Kolding Markjorders 2. afdeling.
1944 Aldersrenteboliger ved Agtrupvej 105-111, matr. 22at Kolding Markjorders 1. afdeling.
1953 Aldersrenteboliger ved Bjerggade, i Bjælderbæk 13-21 (navn ændret til Skydebanen) og Bjælderbæk 1-11, matr. 57a Kolding Markjorders 3. afdeling.
1939-1942 Aldersrenteboliger Stejlbjergvej 15-21, matr. 7a Kolding Markjorders 1. afdeling.
1944-1949 Aldersrenteboliger ved Agtrupvej 105-111, matr. 22at Kolding Markjorders 1. afdeling.
1944-1949 Aldersrenteboliger ved Agtrupvej 105-111, matr. 22at Kolding Markjorders 1. afdeling.
1943-1947 Aldersrenteboliger ved Agtrupvej 105-111, matr. 22at Kolding Markjorders 1. afdeling.
1943-1945 Aldersrenteboliger ved Agtrupvej 105-111, matr. 22at Kolding Markjorders 1. afdeling.
1951-1954 Aldersrenteboliger ved Bjælderbæk, matr. 57a Kolding Markjorders 3. afdeling.
1951-1954 Aldersrenteboliger ved Bjælderbæk, matr. 57a Kolding Markjorders 3. afdeling.
1951-1954 Aldersrenteboliger ved Bjælderbæk, matr. 57a Kolding Markjorders 3. afdeling.
1945-1947 Aldersrenteboliger, matr. 185f Kolding Markjorders 4. afdeling, Gramrolighed 2-12.
1945 Udstykningsplan, matr. 185d, Kolding Markjorders 4. afdeling, Trompeterbakken 2-8 og Frydsvej 55-59.
1952 Aldersrenteboliger ved Bjælderbæk, matr. 57a Kolding Markjorders 3. afdeling.
1948-1951 Aldersrenteboliger ved Bjælderbæk, matr. 57a Kolding Markjorders 3. afdeling.
u.å. Tre dobbelthuse for Kolding Arbejder-Byggeforening på matr. 22a i Kolding Markjorders 1. afdeling ved Brændkjærgade 43-47 (næppe opført).
1943 Information om aldersrenteboliger og socialt byggeri til Bygge-Forum, København.
1950 Aldersrenteboliger ved Agtrupvej, blok VII og VIII, ændring af gulve.
1939-1943 Foreningen Socialt Boligbyggeri, Domhusparken 2-16 & Teglgårdsvej 29-63.
1939-1943 Foreningen Socialt Boligbyggeri, Domhusparken 2-16 & Teglgårdsvej 29-63.
1939-1943 Foreningen Socialt Boligbyggeri, Domhusparken 2-16 & Teglgårdsvej 29-63.
1939-1943 Foreningen Socialt Boligbyggeri, Domhusparken 2-16 & Teglgårdsvej 29-63.
1933 En ny byggeforening. Forespørgsel om areal ved Østerbrogade.
1943 Ejendommen Solvej 4-18, Kolding.
1943 Ejendommen Buen 2-4 og Munkegade 12, Kolding.
1949-1954 Social-Filantropisk Byggeselskab, Ryttermarksvej 2-4, matr. 166a Kolding Markjorders 2. afdeling.
1949-1954 Social-Filantropisk Byggeselskab, Snerlevej 2-18, ved Tvedvej.
1951 Dansk Byggeselskab af 1945, Tvedvej (og Violvej), matr. 13b Kolding Markjorers 1. afdeling.
1947-1954 Vamdrup Boligselskab, Søndergade 41-43, parcel 4dv af matr. 4p i Bastrup By, Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt.
1947-1949 Vamdrup Boligselskab, Søndergade 41-43, parcel 4dv af matr. 4p i Bastrup By, Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt.
1947-1949 Vamdrup Boligselskab, Søndergade 41-43, parcel 4dv af matr. 4p i Bastrup By, Vamdrup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt.
u.å. Etageejendom, matr. 1036a, Kolding Bygrunde, Kongebrogade 29.
1936 Etagebebyggelse mellem Låsbygade og Hyrdestræde, nedrivning af matr.90-94, ny bebyggelse på matr. 89 Kolding Bygrunde = Hyrdetræde 1 og Låsbybanke 10-14 (OBS: indeholder fotos til separat registrering).
u.å. Forslag til bebyggelse på matr. 58h og 34et Kolding Markjorders 1. afdeling, Dalbygade 51 og Thorkildsvej 2-4.
u.å. Forslag til dobbelthus, matr. 868a Kolding Bygrunde, Stejlbjergvej 22.
1939 Konsul Christian Effs beboelsesejendom, matr. 208 og 209 Kolding markjorders 2. afdeling, Nordre Ringvej 64.
1932 Murermestrene Andreasen og Nielsens bebyggelse, matr. 403 Kolding Markjorders 3. afdeling, Immanuelsvej 22A og 22B.
1934 Dobbelthus til arbejdsmand Axel Nielsen Tullesen, parcel 1 af matr. 127 (ændret til 93), Kolding Markjorders 2. afdeling (måske ved Rylevej-Dyrehavevej).
1938 Ombygning af Nordbanegården, Nordre Ringvej 6, matrikelnummer ændret.
1936 Etagebebyggelse mellem Låsbygade og Hyrdestræde, nedrivning af matr.90-94, ny bebyggelse på matr. 89 Kolding Bygrunde = Hyrdetræde 1 og Låsbybanke 10-14.
1922 Forslag til bebyggelse af grosserer J.M. Jensens grunde, matr. 32d Kolding Markjorders 1. afdeling, ved Domhusgade.
1948 P.M.A. Schmidts ejendom, Tøndervej 60, matr. 756a, Kolding Bygrunde.
1952 Hus med fire lejligheder til købmand Christian Pedersen, matr. 198b Kolding Markjorders 2. afdeling, Frydsvej 34.
1938 Bebyggelse til murermestrene Andreasen og Nielsen, matr. 403 Kolding Markjorders 3. afdeling, Immanuelsvej 22.
u.å. Etagebyggeri til en grund i Kolding, Neergaard Jensen.
u.å. Frk. Betty Kroghs ejendom, Sydbanegade, på parcel af Kolding Sydbanegård.
1932 Forslag til bebyggelse til konsul Christian Friis, matr. 24s Bramdrup Sogn og matr. 1mp Kolding landsogn, senere ændret til matriklerne 269-270-281-282 Kolding Markjorders 4. afdeling, hjørnet af Marielundsvej (senere Ndr. Ringvej) og Gl. Kongevej.
1933 Bebyggelse til grosserer Hilmar Seligmann, matr. 10d Kolding Markjorders 1. afdeling og matr. 1036 Kolding Bygrunde, ved Nybrogade (i år 2010 nr. 29) og Teglgaardvej.
1933 Forslag til bebyggelse til tømrermester H.L. Hansen, parcel af matr. 1d Kolding Slotssogn, Tværvej (siden 1937 Behrensvej).
u.å. Forslag til bebyggelse ved Holbergsvej, Seest.
u.å. Ejendommen Aagaarden, Søndergade.
u.å. Borgmester Knud Hansens ejendom, matr. 725a Kolding Bygrunde, Tøndervej 42.
før 1931 Forslag til bolig, matr. 4a Kolding Markjorders 1. afdeling, Domhusgade 30.
1939 Ansøgning fra Kolding Arbejderforenings Byggeforening, om statslån til et beboelseshus på parcel af matr. 22a, Kolding Markjorders 1. afdeling, ved Brændkjærgade.
1934 Dobbelthus til arbejdsmændene Axel Nielsen Tullesen og Mogens Christensen, parcel 1 af matr. 127 og parcel 3 af matr. 127-128 Kolding markjorders 2. afdeling ved Dyrehavevej / Rylevej.

1919-1954 VILLAER
1919-1928 Villa, herredsfuldmægtig J. Knudsen, parcel af matr. 30c, Vonsild By, på Skovhøj. Nok nuv. Jens Skyttes Vej 23, matr. 650, Kolding Markjorders 3. afdeling.
u.å. Fru Karmarks bolig i Bramdrup.
1942 Arkitekt Ernst Petersens hus, matr. 140a, Dyrehavevej 105.
1922 Dansk Købestævnes Arkitektkonkurrence om boligtyper, Fredericia. Ernst Petersens forslag til mindre enfamilieshuse og dobbelthuse. Forslag til arbejderbolig 43 m3.
u.å. I.P. Jensens funktionærboliger, matr. 405g Kolding Markjorders 4. afdeling, Baldersvej 5, 7, og 9.
1922 Togfører M. Sølunds bolig, matr. 15x Kolding Markjorders 1. afdeling, Strandmøllevej 14.
u.å. Forslag til en bolig i Hyrdestræde.
1922 Skolelærer R. Krügers bolig, matr. 177d Kolding Markjorders 2. afdeling, Kikkenborgvej 20.
1921 Malermester P. Lundgaards bolig, matr. 176h Kolding Markjorders 2. afdeling, Vibevej 4.
1921 Enkefru Jensine Jørgensen, matr. 99-128-129 Kolding Markjorders 1. afdeling, Carl Plougs Vej 56 (i 2010: nr. 60, matr. 99a).
1925 Kontorchef N. Bjerres hus, matr. 29gæ Kolding Markjorders 3. afdeling, Søndre Kongevej 16 (siden 1931 matr 437).
1924 Murermester Christian Jensens villa.
1929 Konsul Christian S. Stenderups villa, Fredericiavej 13.
1929 Murermester Christian Ellgaards villa, matr. 34fk Kolding Markjorders 1. afdeling, Volkertsvej 5.
1929 Gartner N. Thranes villa, matr. 144c Kolding Markjorders 2. afdeling, Dyrehavevej 119.
1928 Fabrikant Hansens ejendom, matr. 1cp (nu 141) Kolding Markjorders 1. afdeling, Dyrehavegårdsvej 12.
1927-1931 Kedelvurderingsmand Laue Madsens bygning, matr. 29a Vonsild By / Kolding Markjorders 3. afdeling, Sønder Kongevej.
1942 Brev til socialudvalgsformand Ejnar Christensen vedrørende småhuse af træ eller sten, for ubemidlede.
1919-1920 Købmand H. Gregersens bolig, matr. 24g Bramdrup (= matr. 307 Kolding Markjorders 4. afdeling), Gammel Kongevej 7.
u.å. Købmand H. Gregersens hus, Slotsgade.
1931 Forslag til bebyggelse til tømrermester H.L. Hansen, matr. 868a Kolding Bygrunde, Stejlbjergvej 22 (næppe gennemført).
1949 Spædbarnshjemmet Fuglehøj, Dyrehavevej 101, matr. 189 Kolding Markjorders 4. afdeling.
1949 Spædbarnshjemmet Fuglehøj, Dyrehavevej 101, matr. 189 Kolding Markjorders 4. afdeling.
1930 Margarinefabrikant (Margarinefabrikken Koldinghus) M. Jensens bolig, parcel 2 af matr. 1b Kolding Slotssogn, ændret til matr. 189 Kolding Markjorders 4. afdeling, Dyrehavevej 101.
1929 Øjenlæge Johannes Kjølbyes ejendom, matr. 9aø Bramdrup Sogn, ændret til matr. 360 Kolding Markjorders 4. afdeling, Strandvejen 14.
1929 Øjenlæge Johannes Kjølbyes ejendom, matr. 9aø Bramdrup Sogn, ændret til matr. 360 Kolding Markjorders 4. afdeling, Strandvejen 14.
1934 Hans Nielsens hus, matr. 7x Seest, ændret til matr. 1070 Kolding Markjorders 3. afdeling, Holbergsvej 29.
1932 Fru skovfoged Foltings ejendom, matr. 676 Kolding Markjorders 3. afdeling, Haderslevvej 64 (blikkenslager Barsøe).
1932 Politiassistent Klebergs hus, matr. 229d+229f Kolding Slotssogn / Kolding Markjorders 2. afdeling, Søgade 36.
1937 Direktør Aage Thomsens hus, matr. 47 Kolding Markjorders 4. afdeling, Fredericiagade 17.
1936-1952 Installatør Morten Nielsens hus, matr. 182c (181c ifølge EP) Kolding Markjorders 2. afdeling, Koldingbjerg 32.
1944 Forslag til bebyggelse til installatør Morten Nielsen, matr. 868a Kolding Bygrunde, Stejlbjergvej 22 (næppe gennemført).
1934 Branddirektør Johannes Bennetzens hus, matr. 236 Kolding Markjorders 2. afdeling, Søgade 8.
1933 Slagtermester P. Jochumsen, to huse, matr. 128b og 128c Kolding Markjorders 2. afdeling, Dyrehavevej 146 og 148.
1933 Gartner H.I. Klaaborgs ejendom, matr. 45b og 18aæ, Kolding Markjorders 1. afdeling, Gøhlmannsvej 30.
1933 Fuldmægtig T.E. Castbergs hus, matr. 12as Kolding Markjorders 1. afdeling, Dalbygade 60.
1933 Arbejdsmand Laue Larsens hus, matr. 18aø (ændret til 18bs) Kolding Markjorders 1. afdeling, Sneppevej 28 (næppe opført).
1931 Grosserer Oscar Christensens ejendom, matr. 72 Kolding Bygrunde, Låsbygade 34.
1931 Grosserer Oscar Christensens hus, Strandvejen 8, matr. 356 Kolding Markjorders 4. afdeling, oprindelig matr. 9f Bramdrup, ændret til 9l før nuværende.
1932 Grosserer H. Lausens villa, matr. 41 Kolding Markjorders 4. afdeling, Fredericiagade 32.
1939 Bankdirektør Søren Nielsen, Kolding Folkebank, havemur ved bolig, Jernbanegade 3 / Slotsgade 2.
1938 Arbejdsmand Jens Andersen Jensen, matr. 662i Kolding Markjorders 3. afdeling, Enevold Sørensens Vej 31.
1942 Ingeniør Svend E. Kjærulffs hus, Otto Skous Vej, Strandhuse.
1947 Hus til amtsvejmand Ejnar Hansen, matr. 43e Viuf By.
1946-1947 Forslag til udstykning fra Ernst Petersens egen grund, 140c Kolding Markjorders 2. afdeling, og opførelse af to huse ved Falkevej. Ej gennemført (1959 opførtes ét hus på 140d).
1948 Losseformand Carl Petersens bolig, matr. 185y Kolding Markjorders 4. afdeling, Falkevej 10.
1949-1950 Skomager H.C. Vandels ejendom, matr. 1092 Kolding Markjorders 3. afdeling, Hostrupvej 19.
1950 Syv huse for Vejle Amts Boligselskab, matr. 142 og 186b Kolding Markjorders 2. afdeling, Dyrehavevej 109, 111, 113 og Glentevej 8, 11, 13, 15.
1950-1952 Tekstilarbejder Helge Petersens hus, matr. 888bl Kolding Markjorders 3. afdeling, Mosevej 24.
1950 Lærer Albrektsens hus, matr. 191f Kolding Markjorders 2. afdeling, Falkevej 27.
1948 C. Steffensens hus, matr. 270 Kolding Markjorders 3. afdeling, Sankelmarksvej 13.
1953 Direktør Andreas Jensens bolig, Strandvejen 21, ombygning.
1952 Arbejdsmand Halvor Petersens bolig, matr. 101s Kolding Markjorders 2. afdeling, Solsortevej 22.
u.å. Landsretssagfører H.M. Viuffs ejendom, matr. 104 med flere i Nr. Bjert Sogn, Fjordvej 96, Strandhuse.
1940 Vognmand Terlings ejendom, Terlings Allé 1.
u.å. Bankdirektør Villiam Tarp, garage sammenbygget med eksisterende hus, Strandvejen 30.
u.å. Entreprenør Heinemann Larsens ejendom, matr. 7o Kolding Markjorders 1. afdeling, Stejlbjergvej 23.
u.å. Forslag til bolig placeret i dobbelthus eller rækkehus, uden sted.
u.å. Forslag til 15 stk. én-familieshuse ved Glentevejs sydside, for Social-Filantropisk Selskab. Ikke gennemført.
u.å. Opmåling, Villa Kama, Fredericiagade 42.
Arkiba: Registrering nr. A5028
1922-1951 BYPLANLÆGNING
Før 1930 Torvegades forlængelse mod vest, mod Katrinegade.
u.å. Bebyggelse af parcel af Pedersbjerggårds jorder ved daværende Fredericiavej (nu Fynsvej) og Strandvej (senere gennemført bebyggelse navngivet Fjordskrænten).
1922 Bebyggelse ved Domhuset og Nybrogade ( fra 1937 Kongebrogade).
1927 Dyrehavegård som hvile- og rekreationshjem.
1927 Forslag til en byplan til Sønderborg.
1927 Forslag til reguleringsplan af Graasten.
1929 Fredericia byplankonkurrence.
1933 Banegårdspladsen, med fokus på Hotel Kolding og Slotsmøllen.
Før 1937 Forslag til bebyggelse af matr. 55 Vonsild (nuv. Kolding Markjorders 3. afdeling), nuv. område mellem Søndervang og Sønder Kongevej.
Før 1933 Forslag til udstykning af propritær Winds marker, matr. 87-91 og 130-133 Kolding Markjorders 2. afdeling, mellem Dyrehavevej og Spølrundevej.
1924 Bebyggelse af et areal af Brændkjærgårds jorder, området ved Agtrupvej og Brændkjærgade.
1923 Forslag til udstykning af propritær, sognefoged L. Jørgensens matr. 9f Seest By, nuværende område ved sydligste del af Vestre Ringgade.
u.å. Forslag til ny bebyggelse og gadegennembrud fra Torvegade til Låsbygade, langs vestsiden af Nicolai Kirke.
1937 Istandsættelse og udvidelse af Dyrehavevej på strækningen Høgestien-Koldingbjerg.
1945 Bebyggelse ved Dyrehavegårdsvej i samarbejde med Arbejdernes Andelsboligforening.
1945 Forslag til udstykning af matr. 135b m.fl. Kolding Markjorders 2. afdeling. Ej gennemført. På areal for nuværende Dyrehavevej 108-116.
1947-1951 Kolding Byplan 1947 om ny vej langs Slotssøens sydside.
1947 Kolding Byplan 1947 med bl.a. gadegennembrud fra Bredgade forbi rådhuset til en ny vej langs Slotssøens sydside.
1942-1948 Byplan for Kolding Købstad.
1947 Byplan for Kolding Købstad. Dispositionsplan 1947.
1948 Udnyttelsesgrad af byggegrunde.

1918-1948 SOMMERHUSE, MØBLER, DESIGN, SKILTE
u.å. Forslag til bådehus for landsretssagfører H.M. Viuff, Strandhuse.
1918 Politikens konkurrence om billige sommer og feriehuse.
1935-1941 Tandlæge Jens Kronborgs villa / sommerbolig, Strandvejen 23.
1940 Trykforhøjer til Kolding Vandværk, matr. 838c Kolding Bygrunde, på hjørnet af Ottosgade og Kralundsgade (nuv. Sct. Michaels Gade).
1940 Læge Kai Ortmanns sommerbolig, Strandvejen.
1931 Kredslæge Axel Hansen, Vestergade 18, udhængsskilt for Kolding Sygekasse og installation af WC.
1948 Magasin Special, købmand Axel Hansens ejendom, Jernbanegade 4. Fadebogstaver og ombygning.
u.å. Skilte til nødtørftshus, Søndergade.
1919 Design diverse: 1) Blyindfattet rude til I.P. Jensens chefkontor, 2) udhængsskilt til Vilhelm Folkmars eftf. Gunni Larsen, 3) Sønderbro Kiosk 1919 og udvidelse, 4) Elevatorskilt, 5) Mindemærke for nationalbankdirektør Johannes Laursen, 6) Murske og murhammer i sølv og ibenholt.
1947-1948 Fritstående ur på granitsøjle ved Sønderbro Apotek.
1927 Lygter til Langebro, Kolding.
u.å. Udhængsskilte til 1) Borgerkroen i Helligkorsgade 20, 2) Chr. F.T. Henriksens Eftf. Viggo E. Nielsen.
u.å. Møbler: armstole, borde, ottoman, hvilestol til sygehus, skab, sofa, natbord, reol, skolebord og stol, møbler til skoleinspektørkontor, salsstol, stolper til et sengested, billige sommerhusmøbler.

1926-1950 DIVERSE
1940 Akademisk Arkitektforenings afdeling for Jylland, generalforsamling og eksursion i Kolding den 14/9-1940.
1930 Tanker om samarbejdet mellem bygherre og arkitekt.
1926 Syns- og skønsforretning om murerarbejdets udførelse, Svanebjerggård i Egtved.
1932 Syns- og skønsforretning om mulig svamp i handlet hus, Katrinegade 32.
1935 Syns- og skønsforretning om mulig svamp i handlet hus, Bella Vista, ved Fynsvej.
1929 Rådgivning til grosserer Christian Severinsen vedrørende påtænkt hus med to butikker, en lejlighed og seks værelser ved Haderslevvej.
1930 Syns- og skønsforretning om byggearbejdets udførelse, Skovløkkevej 7.
1945 Vurdering af huse på Løverodde, på lejet jord ejet af Stenderup Skovdistrikt.
1945 Vurdering af skade efter nedfalden skorsten, Losbyhus.
1950 Syns- og skønsforretning om sunket gulv i badeværelse, Sundevej 15.
1941 Servitutsag, maler Sartov kontra tømrermester Jacob Nielsen.
1942 Om reklamation over utæt tag af tagpap, Akseltorv 1.
1943 Besigtigelse af muligt svampeangreb, Vifdam 3, 5 og 14-18.
u.å. Opmåling til brug ved vurdering Borrehus.
1941 Syns- og skønsforretning om kælderværelse, Fredericiavej 3.
1949 Vurdering af ejendommen matr. 4bh Seest by og sogn.
1942 Syns- og skønsforretning til vurdering af Østergade 23 og Helligkorsgade 15-17.
1942 Syns- og skønsforretning på Landmandsbankens ejendom, Akseltorv.
1948 Syns- og skønsforretning om mulig svampeskade på fabrikant Glerup Nielsens ejendom, matr. 6f Seest By og Sogn.
1945 Syns- og skønsforretning om mangler på nyopførte ejendomme til 1) J. Knudsen i Bastrup og 2) landpostbud Vilhelm Ketelsen i Vamdrup.
1946 Syns- og skønsforretning om hussvamp og husbukke, Låsbygade 15-17.
1948-1950 Syns- og skønsforretning om vurdering af ejendoms værdi, Carl Plougs Vej 45.
1947 Syns- og skønsforretning over udført arbejde på Dyrehavevej 124, tilhørende gartner Erland Nørgård.
1950 Syns- og skønsforretning om ejendommen Nørremarksvej 58, tilhørende vatfabrikant Hans Peter Højer.
1950 Vurdering af ejendomme i Dalbygade og på Olgasvej tilhørende Bejerholms Fabrikker.
1950 Syns- og skønsforretning om taget på Frederik den 7.s Vej, blok C, Arbejdernes Andelsboligforening (Brændkærbebyggelsen).
1950 Syns- og skønsforretning om gulv og etageadskillese i ejendommen Stenhøj, Alpedalsvej.
1950 Vurdering af tre ejendomme tilhørende købmand Mogens Sørensen, Koldingbjerg 26, Zahnsgade 36-38 og Zahnsgade 32.
1934 Selvvurdering af skader på landbygninger, især efter brand-, vand- og stormskader.
1940 Syns- og skønsforretning om hvorvidt udført arbejde er reparation eller ombygning, Grønningen 7 tilhørende frøhandler H. Knudsen.
1941 Syns- og skønsforretning om tagkonstruktion i Havnegade 69, Esbjerg.
1949 Syns- og skønsforretning om murer- og tømrerarbejde hos vognmand Svend Grentsch, Taps.
1949 Vurdering af Helligkorsgade 6.
1942 Vurdering af Vestergade, matr. 252 og 253 med henblik på ekspropriation til politigård.
1942 Syns- og skønsforretning om hvorvidt den på matr. 760a og 760b Kolding Markjorders 3. afdeling opførte bygning er i overensstemmelse med gældende villa-servitut. Sag mellem Haveselskabet Solvang og Karen Højrup.
1942 Syns- og Skønsforretning, korrespondance med forsikringsselskabet Normannia.
1950 Syns- og skønsforretning om murerarbejdet på Ingemannsvej 14.
1950 Syns- og skønsforretning om værdi af bygninger og maskiner, slagterforretningen i Viuf tilhørende boet efter enkefru Mette Marie Jagd.

1921-1953 UDENFOR KOLDING 1918-1953
1946 Opgave for Ellen Jørgensen. Turkisvej 21, Herlev, matr. 12 ai Herlev.
u.å. Sct. Josephs Hospital, Horsens.
1946 Forslag til ombygning af bl.a. facade på Brødrehusets Bageri, Lindegade 34, Christiansfeld.
1934 Brevveksling med pastor J. B. Olrik, Fredericia om en udstillings-, sports- og mødehal i Fredericia, samt en anbefaling til senere arbejde i Horsens.
1941 Dommer i offentlig konkurrence om forslag til et minde i Horsens over Vitus Bering.
1941 En bolig ved Torpegaard (stedforslag: ved hovedgård i Sdr. Nærå sogn, Fyn).
u.å. Kirke i Åbenrå.
1929 Forslag til udvidelse af den katolske Sct. Anna Kirke og skole, Sundby Amager.
u.å. Forslag til en kirke i Århus, Sct. Pauls Sogn.
1943 Dommer i konkurrence om en ny navigationsskole i Svendborg.
1930 Dalum Klosterkapel, Odense.
1948-1950 Taulov Alderdomshjem med sognerådslokaler.
1926-1927 Forslag til Nationernes Forbunds bygning i Geneve (Folkeforbundet).
u.å. Forslag til et hotel mellem Grønnegade og Vedelsgade i Vejle.
u.å. Vamdrup Karrosserifabrik.
1948-1953 To førstelærerboliger, én i Taulov og én i Skærbæk.
1930 Horsens Kaffe Kompagni v/ konsul Christian Eff, matr. 592a Horsens Bygrunde, mellem Åboulevarden og Søndergade.
1930 ca. Plan af stuehus til Holt-Elkjers gård i Højrup.
1949 Forslag til hus til politibetjent Poulsen, Bredsten.
1950 Bolig til maskinhandler Hans M. Pedersen, parcel 2 af matr. 7ae Egtved by.
1951 Bolig til arbejdsmand Harry Sørensen, matr. 5hx Egtved by.
1950 Bolig til vognmand Christian Søgård, parcel 3 af matr. 7ae Egtved by.
u.å. Hus til chauffør Martin Hellestrup, en parcel af matr. 7a Erritsø by.
1925 Sct. Hedvig Søstrenes Børnehjem i Odense, Absalonsgade 3, matr. 293 Odense Bygrunde.
1921 Den Kellerske Åndsvageanstalt i Brejninge: centralkedelanlæg, beskæftigelsesasyl for drenge og beskæftigelseshjem for mænd. Desuden forslag til forsamlingsbygning.

u.å. Diverse
2010 Diverse om familie, fødested Hittfeld og bog af Sten Krarup
1943 Aldersrenteboliger Ottosgade
1919 Funktionærboliger ved HArteværket
uå forslag til elektrist lysmast / gadelygte
1912 Skitseprøve, Brøndoverdækning, Rygård
1909 Tegning af stol - antageligt fra Hvidkilde
uå Lille træhus
UÅ Kolding Rådhus - facadetegninger på pap
UA Skagen Rådhus (forslag - på pap)
UÅ Torvet i Kolding -forslag på pap
1919 Ernst Petersens egen bolig, Dyrehavevej 105: Planer og facader, haveplaner, detailtegninger af døre, vinduer, inventar og møbler m.m. 

Sted; Kolding Kommune
Kolding Stadsarkiv, Skolegade 2b - Nicolai Historie, 6000 Kolding. 79301030
arkiv@kolding.dk
www.koldingstadsarkiv.dk
A5028:              Arkitekt Ernst Petersen, Kolding. Boede 1918-1953 i Kolding, fra 1920 bolig og tegnestue på Dyrehavevej 105. Var en af provinsens mest produktive arkitekter med omkring 300 byggeopgaver gennem 35 år. 1905-1953
Kolding Stadsarkiv bevarer arkivalier efter Ernst Petersen.
Herunder ser du indholdfortegnelsen: