Denne hjemmeside omhandler Ernst Petersens arbejder som arkitekt og designer, i perioden 1900 til hans død i 1953
KOLDING telf.1331

Arkitekt Ernst Heinrich Petersen
1883 - 1953

1918 blev der udskrevet en konkurrence om et nyt Domhus i Kolding. Ernst Petersens deltog og hans forslag blev valgt til udførelse. Kolding kommune stillede som betingelse, at Ernst Petersen flyttede til Kolding. Familien flyttede til Schjørringsvej 4 i Kolding, hvor der også blev indrettet tegnestue.

Ernst Petersen fik straks masser af opgaver og havde til sin død 12. april 1953 tegnet over 300 bygninger både offentlige og private hovedsagelig i Kolding og omegn. Det startede med Domhuset, derefter kan i tilfældig rækkefølge nævnes: Udsigten (kommunens boliger ved vandtårnet på Gøhlmannsvej) Nationalbanken (senere skatteforvaltningen) i Jernbanegade, Harteværket med funktionærboliger, Kolding Rådhus, Kolding Sparekasse (Jernbanegade 3), Sct. Hedvigs Hospital, (Domhusgade 22, nu Distriktstoldkammer), villaen Strandvejen 14 til øjenlæge Kjølby, (nu 5 lejligheder), villaen Dyrehavevej 101 (nu spædbørnshjemmet Fuglehøj), sit eget hus Dyrehavevej 105, Immanuelskirken, Carlsberghus (Domhusgade 2) og Kongebrohus (Kongebrogade 29-37), Ved Slottet, (Låsbybanke), Odd Fellowlogen, Kolding Centralbibliotek, Kolding Gymnasiun (nu socialforvaltning), Aldersrenteboliger (Agtrupvej, Ndr. Ringvej, Ottosgade og Bjælderbæk), Handelsforeningens Stiftelse Ndr. Ringvej, Domhusparken, Søndre vandværk med vandtårn på Mosevej.
Der arbejdes på sidens indhold
 
©: Copyright - Ingen tekster eller billeder på denne hjemmeside, må kopieres uden skriftlig tilladelse!
Arktiekt Martin Nyrop var oprindelig forfatter til teksterne, som han indleder med i sin "Præstegaardsbog" fra 1896.
De blev også benyttet af "Bevægelsen Bedre Byggeskik" (1910-1940), der udbredte ideen om at bygge enkelt og fornuftigt med tydelig sammenhæng mellem indretning, materialevalg og udseende.
I trappetårnet, på Dyrehavevej 105, som er adgangsvejen til tegnestuen i Kolding, gav Ernst Petersen udtryk for sine værdier, ved følgende skiltning:
Malet på væggen (1. udg):                                                 Malet tavle (2. udg):                                                        Martin Nyrops oprindelige tekst:
Til Overvejelse for Byggende.

Tag Hensyn til Omgivelser, Sol og Vind.
Byg hellere højt og tørt end lavt og fugtigt, men
Glem ikke,  at fri Beliggenhed giver Blæst og Kulde mere Magt og
Husk at de gamle sammenbygninger bragte god Forbindelse inden Døre.
Søg at skaffe gode Læ ved Plantning og Husenes indbyrdes Ordning.
Vælg Pladsen til store Træer i Husenes Nærhed med Omtanke.
Betænk, at jo flere Yderdøre, des mere Træk i Huset.
Sky Gange og læg den sparede Plads til Nytterummet.
Læg ikke Verandaer udenfor Vinduer, hvis Lys er nødvendig for Stuen.
Tag mest Hensyn til Dagligt Behov.
Sky store Døre i smaa Rum.
Lad enhver Ting gælde for hvad den er:
Lav ikke en Dagligstue til en Salon, eller en Køkkenindgang som en Hoveddør.
Sky unyttig pynt, men giv de nyttige ting en smuk og formaalstjenlig Form.
Fremtving ikke Symmetri paa Nyttens Bekostning.
Husk at Hygge og Harmoni kan skabes uden Symmetri.
Vær betænkelig overfor ny Bygningsemner, der ikke endnu har vundet Hævd.
Værn og opfrisk gamle Minder.