Relief tegninger.
Bedømte værker, fra optagelsesprøven, til Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Arkitekt Ernst Heinrich Petersen
1883 - 1953

Ernst Heinrich Petersen blev født i Hittfeldt syd for Hamborg i provinsen Hannover. Han var af en gammel murerslægt fra Odense. Da hans far Marius Brahde Petersen fik sit svendebrev som murer, blev han naver og gik på valsen i Tyskland.
I Hittfeldt giftede Marius Brahde Petersen sig med krodatteren Bertha Steinwehe og Ernst blev født den 14. november 1883.

Familien flyttede tilbage til Odense 1898. Ernst Petersen kom i murerlære, gik på Odense Tekniske skole og fortsatte på bygmesterskolen. Han havde altid blyant og skitseblok på sig og tegnede bygninger og detaljer. Han havde fået interesse for at læse videre til akademisk arkitekt og bestod i 1905 optagelsesprøven til Akademiet på Charlottenborg....
©: Copyright - Tekster og billeder på denne hjemmeside, må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse!
Denne hjemmeside omhandler Ernst Petersens arbejder som arkitekt og designer, i perioden 1900 til hans død i 1953
KOLDING telf.1331